Dla uczniów szkół podstawowych

Dlaczego uczeń szkoły podstawowej nadal nie mówi w języku obcym, skoro uczy się go już od przedszkola?

Często dzieciom brakuje motywacji do nauki, systematyczności, nauczyciel ze szkoły publicznej nie wdraża podczas zajęć efektywnych technik rozwijających kompetencje mówienia, brakuje podziału klas ze względu na rożne poziomy językowe w szkołach państwowych.

Dlatego my podczas zajęć kładziemy nacisk na doskonalenie umiejętności spontanicznego budowaniu zdań oraz wypowiedzi, zwiększenie zasobu słownictwa, rozwijanie kompetencji interpersonalnych, a także utrwalenie właściwej wymowy, akcentu, intonacji oraz treningu słuchania, czytania i pisania. Przygotowujemy tym samym nie tylko do swobodnej komunikacji w języku obcym a także do przyszłych egzaminów językowych (egzaminu ósmoklasisty). Pamiętamy że, uczniowie szkoły podstawowej to jednak wciąż dzieci, dlatego podczas zajęć wykorzystywane są zabawy, gry, piosenki, rymowanki, materiały wideo, wykorzystujemy nowatorskie, technologiczne rozwiązania by uatrakcyjnić zajęcia-  aplikacje NAVIO oraz aplikacje INSTALING. Zapraszamy do wspólnej nauki!!! Zapisz się już dziś 796101551.