Dla uczniów szkół podstawowych

Szkoła podstawowa to czas gdy przedszkolaki stają się uczniami, podczas zajęć kładziemy nacisk na doskonalenie umiejętności spontanicznego budowaniu zdań, zwiększenie zasobu słownictwa, utrwalenie właściwej wymowy oraz treningu słuchania, czytania i pisania. Przygotowują one tym samym do przyszłych egzaminów językowych. Uczniowie szkoły podstawowej to jednak wciąż dzieci, dlatego podczas zajęć wykorzystywane są zabawy, gry, piosenki, rymowanki, materiały wideo. W miarę możliwości tworzymy grupy wśród uczniów z jednej klasy w szkole, gdyż wówczas istniej możliwość powtórzenia materiału przed testem; wyjaśnienia nowego, szkolnego materiału lub pomocy w pracy domowej. Jeśli zaistnieje potrzeba pomocy ze szkolnym materiałem pomagamy. Zapraszamy do wspólnej nauki.