Dla młodzieży

Nasza praca z młodzieżą oparta jest na doskonaleniu umiejętności spontanicznego wypowiadania się w języku angielskim poprzez przygotowywanie prezentacji – krótkich wypowiedzi ustnych na dany temat. W trakcie lekcji uczniowie udzielają odpowiedzi na pytania, opisują obrazki, biorą aktywny udział w spontanicznych dyskusjach, tworzą dialogi. Uczniowie regularnie rozszerzają zasób słownictwa, a podczas kolejnych zajęć sprawdzana jest znajomość poznanych słów.

Kładziemy nacisk na poprawność wymowy, doskonalimy umiejętność słuchania, czytania i pisania w języku anielskim. Dzięki tym i wielu innym działaniom przygotowujemy uczniów do egzaminu dojrzałości z języka angielskiego. W miarę możliwości tworzymy grupy wśród uczniów z jednej klasy lub grupy językowej w szkole, gdyż wówczas istniej możliwość powtórzenia materiału przed testem; wyjaśnienia nowego, szkolnego materiału lub pomocy w pracy domowej. Jeśli zaistnieje potrzeba pomocy ze szkolnym materiałem pomagamy. Zapraszamy do wspólnej nauki.