Czy wiesz że…

Czy wiesz że…

Każdy język jest inny, jedyny w swoim rodzaju, a więc i język angielski, a co za tym idzie, posiada on sporo  ciekawostek. Dziś przedstawimy niektóre z nich.

 • Słowo „triskaidekaphobia” oznacza „strach przed piątkiem 13-go”. Oznacza również ogólny strach przed liczbą „13”.
 • Wyraz „uncopyrightable” jest najdłuższym wyrazem, w którym żadna litera się nie powtarza.
 • Zdanie, które zawiera wszystkie 26 liter alfabetu nazywa się „panagramem”.
 • Oto i ono: „The quick brown fox jumps over the lazy dog”.
 • Najkrótsze zdanie w języku angielskim to „Go”.
 • Według słownika „Oxford English Dictionary”, najdłuższe słowo w języku angielskim to 45-literowy wyraz „pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis”, oznaczający chorobę płuc.
 • Żadne słowo nie rymuje się ze słowem „month” (miesiąc), „orange” (pomarańczowy) i „purple” (purpurowy). Inne źródła dodają do powyższych wyrazy: „angel” (anioł), „breadth” (zakres/szerokość), „bulb” (żarówka), „depth” (głębokość), „eight” (ósmy), „month” (miesiąc), „ninth” (dziewiąty), „scalp” (skalp) oraz „twelfth” (dwunasty).
 • Słowo „set” ma więcej definicji znaczeń niż jakiekolwiek inne w języku angielskim – ponad 400.
 • Słowo „queue” (kolejka/warkocz) jest jedynym, które jest wymawiane w takim sam sposób nawet po usunięciu 4 liter.
 • To co w Anglii nazywane jest „French kiss” w Francji nazywa się „English kiss”.
 • „Almost” jest najdłuższym słowem, w którym litery ułożone są w porządku alfabetycznym.
 • Jedno z praw w stanie Illinois mówi, że mówienie w języku angielskim jest przestępstwem. Oficjalnym językiem jest „amerykański” („American”).
 • Słownik języka angielskiego zbudowany jest z ponad 800 tysięcy terminów a udowodniono, że tylko 6 tysięcy z nich jest używanych obecnie na co dzień.
 • „Widow” (wdowa) jest jedyną żeńską formą wyrazu, która jest krótsza od odpowiadającej jej męskiej formie – „Widower” (wdowiec).
 • Słowo „Checkmate” (Szach mat) pochodzi z języka perskiego „Shah Mat” i oznacza „król jest bezradny”.
 • Szacuje się, że językiem angielskim posługuje się obecnie 1,5 miliardów ludzi.
 • Słowo „typewriter” (maszyna do pisania) jest najdłuższym, które może być napisane na klawiaturze w układzie QWERTY przy użyciu wyłącznie górnych klawiszy.
 • Słowo „slave” (niewolnik) pochodzi od wyrazu „Slav” oznaczającego grupę ludzi zamieszkujących Europę wschodnią. W odległych czasach, ludy germańskie łapały/porywały Słowian („Slavs”) i sprzedawały je Rzymianom.
 • Słowo bilion, które w Polsce i w większości krajów europejskich oznacza milion milionów, w krajach anglojęzycznych („billion”) określa tysiąc milionów.
 • Fraza „zasada kciuka” („rule of thumb”) wywodzi się ze staroangielskiego prawa, które mówiło, że mąż nie może bić swojej żony niczym szerszym niż jego własny kciuk.
 • „Good bye” pochodzi od zwrotu „God be with you” (niech Bóg będzie z Tobą). Wyraz „Bye” jest używany zarówno w języku angielskim jaki hiszpańskim gdzie znaczy to samo.
 • Angielski wyraz „four” (cztery) jest jedynym zapisem cyfry, który ma tyle samo liter ile wynosi jego wartość.
 • Najdłuższym słowem, które nie jest terminem medycznym jest wyraz „floccinaucinihilipilification”, który oznacza jednorazowy akt lub zwyczajową skłonność do uznawania czegoś za bezwartościowe.
 • Nazwy wszystkich kontynentów zaczynają się i kończą tą samą literą, np. „Europe”, „Africa”, „Asia”.
 • Słowo „quiz” zostało podobno „wynalezione” w roku 1780 przez kierownika teatru w Dublinie jako efekt zakładu, który mówił i wprowadzeniu do słownika słowa bez znaczenia w ciągu 24 godzin.
 • Zdanie „The sixth sick sheik’s sixth sheep’s sick” jest uznane za najtrudniejszy „łamaniec językowy” („tongue twister”).
 • Czy wiecie, że zbitkę literową „ough” można wymówić na dziewięć różnych sposobów? Poniższe zdanie zawiera wszystkie możliwe wersje:
  “A rough-coated, dough-faced thoughtful ploughman strode through the streets of Scarborough; after falling into a slough he coughed and hiccoughed
  Bookkeeper (pol. „księgowy”) to jedyne słowo w języku angielskim zawierające trzy pary zdublowanych liter występujących jedna po drugiej.
  Screetched (pol. „pisnął”, „wrzasnął”) to najdłuższe jednosylabowe słowo w języku angielskim. Dla porównania: odpowiednikiem tego typu słowa w języku polskim jest czasownik wszczniesz.
 • Najczęściej używanym słowem jest przedimek „the”.
 • W żadnej nazwie cyfry od 0 do 999 nie znajdziemy literki a. Pojawia się ona dopiero w słowie „thousand”.
 • Unprosperousness – wszystkich liter zawartych w tym słowie użyto co najmniej dwa razy.
 • E to najczęściej używana litera w języku angielskim. Najrzadziej używa się litery Q.
 • Niektóre źródła podają, że town (pol. „miasto”) to najstarsze angielskie słowo.
 • Najczęściej używanym angielskim słowem jest I (pol. „ja”). Przypadek? :)
 • Najwyżej punktowaną kombinacją liter w angielskiej wersji gry słownej Scrabble jest słówko quartzy (pol. „kwarcowy”). Za ułożenie tego słowa w odpowiednim miejscu na planszy gracz może uzyskać nawet 164 punkty.
 • Na koniec – dobra informacja: do sprawnej komunikacji w języku angielskim wystarczy nam znajomość ok. 2000 słów. Przeciętny native speaker posługuję się ok. 5000 słów. Niewiele, prawda? :)